ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η επιχείρηση ενισχύθηκε από την ανωτέρω Δράση που έχει ως στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η επένδυση αφορά στην απόκτηση νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠE, προμήθεια λογισμικού και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες.