Πρόσληψη Νέου Εργαζομένου

Πρόσληψη Νέου Εργαζομένου | Λογιστικο Γραφειο Λαρισα Νάκας Φορολογιστική

Σημεία που χρήζουν προσοχής τόσο από εργοδότες όσο και από εργαζόμενους κατά την πρόσληψη νέου εργαζομένου! Τι έγγραφα θα χρειαστούν, τι πρέπει να προσέξουμε, θα υπογράψω κάτι, τι μισθό θα παίρνω;

Είναι κάποιες από τις ερωτήσεις που απασχολούν όλους τους νεοπροσληφθέντες και ειδικά νέους που εργάζονται για πρώτη φορά!

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι έγγραφα θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας σε μια νέα πρόσληψη αλλά και τι πρέπει να ζητήσουν οι εργοδότες!

Θα πρέπει λοιπόν να έχετε:

  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αντίγραφο ΑΜΚΑ, Α.Μ. ΙΚΑ και Α.Φ.Μ
  • Αυτοπρόσωπη παρουσία
  • Ένσημα για τυχόν προϋπηρεσία

Περαιτέρω ανάλυση θα κάνουμε για τη σημασία της αυτοπρόσωπης παρουσίας καθώς και για την προϋπηρεσία.

Όταν λοιπόν σας καλέσει ο εργοδότης για να προχωρήσετε στην πρόσληψη ή θα σας πει να περάσετε από το λογιστήριο της επιχείρησης, τότε καλό είναι να είστε ενημερωμένοι! Εφόσον καταχωρηθούν τα στοιχεία σας και πριν γίνει η πρόσληψη καλό θα είναι να δείτε και να υπογράψετε πρώτα τη σύμβαση εργασίας.

Η σύμβαση εργασίας μέσα περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζετε (μισθό, ωράριο εργασίας, ρεπό κ.α.) πριν αναλάβετε καθήκοντα. Ό, τι επιπλέον συμφωνείτε με τον εργοδότη σας μπορείτε να ζητήσετε να συμπεριληφθεί στη σύμβαση πριν την υπογράψετε καθώς και να ζητήσετε διευκρινίσεις εάν κάτι δεν το καταλαβαίνετε. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί εδώ ότι οι περισσότερες συμβάσεις είναι «τυποποιημένες» μέσω προγραμμάτων που χρησιμοποιούν τα λογιστικά γραφεία και σε περίπτωση επιπλέον όρων συνήθως αναφέρονται ξεχωριστά.

Ο λόγος λοιπόν της αυτοπρόσωπης παρουσίας στην παραπάνω διαδικασία είναι ότι και ο εργαζόμενος προστατεύεται έτσι αλλά και ο εργοδότης. Διαδικασία την οποία κανείς δεν μπορεί να αναιρέσει! Τονίζω λοιπόν ότι λόγω εργατικής νομοθεσίας για να γίνει μια πρόσληψη ηλεκτρονικά δε χρειάζεται να υπάρξει υπογραφή, θα πρέπει παρόλα αυτά να έχουμε την έγγραφη συναίνεση του εργαζόμενου ώστε στην πορεία να αποφύγουμε διάφορα «ευτράπελα».

Εάν έχετε προϋπηρεσία (ένσημα) στην ίδια ειδικότητα η οποία αφορά την πρόσληψή σας, είτε σε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα καλό θα ήταν να τα έχετε μαζί σας. Την ευθύνη για την απόδειξη προϋπηρεσίας, φέρει ο εργαζόμενος και όχι ο εργοδότης. Να σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προσμετράται η προϋπηρεσία που έχει κάποιος έως 14/02/2012. Ξεκινάμε λοιπόν να μετράμε τα χρόνια προϋπηρεσίας από την ημερομηνία που γνωστοποιείται για αυτό, αν αυτό συμβεί κάποια στιγμή μετά την πρόσληψη θα πρέπει να υπογράφετε κάποια δήλωση ώστε να πιστοποιείται η ημερομηνία γνωστοποίησης.

Σε επόμενο άρθρο θα αναλύσουμε το περιεχόμενο μιας σύμβασης εργασίας και τι πρέπει να περιλαμβάνει. Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να συμβουλεύεστε είτε ως εργοδότης είτε ως εργαζόμενος τον λογιστή σας ώστε να σας κατατοπίσει πλήρως διότι κάθε επιχείρηση αλλά και κάθε νέα πρόσληψη έχει διαφορετικές παραμέτρους που πρέπει να εξετάζονται.