Νεα Προστιμα ΣΕΠΕ

Νεα Προστιμα ΣΕΠΕ | Λογιστικο Γραφειο Λαρισα Νάκας Φορολογιστική

Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση 60201/Δ7.1422 που αφορά την κατηγοριοποίηση παραβάσεων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Απόφαση που έρχεται να διορθώσει κάποιες αδικίες του προηγούμενου συστήματος επιβολής αυτών αλλά και να αποτρέψει τους εργοδότες από τυχόν μελλοντικές παραβάσεις.

Κύριο χαρακτηριστικό είναι η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων πλέον σε :
α) Γενικές Παραβάσεις και
β) Ατομικού χαρακτήρα Παραβάσεις.

Από το ορισμό τους είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι οι μεν αφορούν το σύνολο του προσωπικού και οι δε ατομικά τον κάθε εργαζόμενο.

Κριτήρια για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων είναι τα εξής :

  • Η σοβαρότητα της παράβασης : Ο βαθμός βαρύτητας της παράβασης χωρίζεται σε χαμηλός, σημαντικός, υψηλός και πολύ υψηλός.
  • Ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας (έδρα, υποκατάστημα κτλ).

Το μέγεθος της επιχείρησης στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας το οποίο είναι άρρηκτα δεμένο με τον αριθμό των εργαζομένων καθώς ανάλογα με τους εργαζόμενους που απασχολούνται κρίνεται και το μέγεθος της επιχείρησης. Έτσι έχουμε :

Μικρές Επιχειρήσεις
:
1-10 εργαζόμενοι

Ποσά προστίμου που επιβάλλονται :
300,00 ευρώ – χαμηλές
500,00 ευρώ – σημαντικές
1000,00 ευρώ – υψηλές και
1800,00 ευρώ – πολύ υψηλές

Μεσαίες Επιχειρήσεις :
11-20 εργαζόμενοι
Ποσά προστίμου που επιβάλλονται :
400,00 ευρώ – χαμηλές
800,00 ευρώ – σημαντικές
1200,00 ευρώ – υψηλές και
2000,00 ευρώ – πολύ υψηλές
21-50 εργαζόμενοι
Ποσά προστίμου που επιβάλλονται :
800,00 ευρώ – χαμηλές
1500,00 ευρώ – σημαντικές
2000,00 ευρώ – υψηλές και
3000,00 ευρώ – πολύ υψηλές

Μεγάλες Επιχειρήσεις
51-150 εργαζόμενοι

Ποσά προστίμου που επιβάλλονται :
1000,00 ευρώ – χαμηλές
2000,00 ευρώ – σημαντικές
2500,00 ευρώ – υψηλές και
4000,00 ευρώ – πολύ υψηλές
151-250 εργαζόμενοι
Ποσά προστίμου που επιβάλλονται :
1500,00 ευρώ – χαμηλές
2500,00 ευρώ – σημαντικές
3000,00 ευρώ – υψηλές και
6000,00 ευρώ – πολύ υψηλές
251 και άνω εργαζόμενοι
Ποσά προστίμου που επιβάλλονται :
2000,00 ευρώ – χαμηλές
3000,00 ευρώ – σημαντικές
4000,00 ευρώ – υψηλές και
8000,00 ευρώ – πολύ υψηλές

  • Επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις : Σε αυτήν την περίπτωση το συνολικό ποσό του προστίμου προσαυξάνεται για τις χαμηλές παραβάσεις 5%, για τις σημαντικές παραβάσεις 10%, για τις υψηλές 15% και για τις πολύ υψηλές 20%. Προσοχή η επιβολή τριών (3) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων θα πρέπει να αφορά τον συγκεκριμένο τόπο εργασίας και διαφορετικούς χρονικά ελέγχους κατά την τελευταία τριετία καθώς επίσης και την τέλεση της ίδιας παράβασης  για να θεωρηθεί «επανειλημμένη»
  • Ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται: Αφορά τις ατομικού χαρακτήρα διοικητικές κυρώσεις αφού η επιβολή τους συνδέεται άμεσα με τον αριθμό των εργαζομένων.
  • Καθεστώς απασχόλησης: έχουμε λοιπόν παραβάσεις που αφορούν μόνο του εργαζόμενους με υποδηλωμένη εργασία (μερικής ή εκ περιτροπής απασχόληση) και εργαζόμενους ειδικής προστασίας όπως οι ανήλικοι, οι εργαζόμενοι με δικαιώματα λόγω μητρότητας , έγκυοι , συνδικαλιστικά στελέχη.

Αναλυτικά τα ποσά των διοικητικών κυρώσεων ανά παράβαση αναφέρονται στην απόφαση. Η άποψη μας πάντως είναι ότι θα πρέπει το υπουργείο εργασίας αλλά και κάθε υπουργείο τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλει να μην έχουν ¨τιμωρητικό»  χαρακτήρα για τις επιχειρήσεις αλλά περισσότερο χαρακτήρα συμμόρφωσης.
Με αυτή την απόφαση εξομαλύνεται η κατάσταση παραμένει όμως ακόμη τσουχτερό το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία.

ΥΑ-60201-ΔΑ.1422