Προς κατάργηση η Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς

Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς | Λογιστικο Γραφειο Λαρισα Νάκας Φορολογιστική

Επιδότηση εργατικής εισφοράς όπως αναφέρεται στο νόμο 2837 που ψηφίστηκε το 2000 «Ρύθμιση θεμάτων ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Τουρισμού και άλλες διατάξεις» είναι η οικονομική ενίσχυση των χαμηλόμισθων εργαζομένων μέσω της  μη παρακράτησης της εργοδοτικής εισφοράς του κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ. Πρακτικά δηλαδή το ποσό αυτό δεν το αποδίδει ο εργοδότης στο ΙΚΑ παρακρατώντας το από το μισθό αλλά το δίνει απευθείας στον εργαζόμενο.

Εισοδηματική ενίσχυση εργαζομένων που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Σύμφωνα με το «Άρθρο 14» του παραπάνω νόμου και με βάση τα σημερινά δεδομένα το ποσό της επιδότησης της εργατικής εισφοράς προκύπτει από το γινόμενο του ποσοστού της εισφοράς κλάδου σύνταξης του ασφαλισμένου όπως αυτή ισχύει από την νομοθεσία του ΙΚΑ (6,67% σήμερα) επί των κατώτατων αποδοχών άγαμου εργαζόμενου υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη χωρίς προϋπηρεσία και οικογενειακά επιδόματα. Άρα σύμφωνα με τα κατώτατα όρια  της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Λογιστικο Γραφειο Λαρισα | Νακας Φορολογιστικη | Λογότυπο

Για άνω των 25 ετών

 • υπάλληλο το ποσό είναι
  586,08*6,67% = 39,09 ευρώ
 • εργατοτεχνίτη το ποσό είναι
  26,18*6,67% = 1,75 ευρώ

Για κάτω των 25 ετών τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής

 • για υπάλληλο
  510,95*6,67% = 34,08 ευρώ
 • για εργατοτεχνίτη
  22,83*6,67% = 1,52 ευρώ

Το παραπάνω ποσό δεν παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται απευθείας στον εργαζόμενο εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις :

α) Να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για τον κλάδο σύνταξης από παροχή εξαρτημένης σε οποιαδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

β) προκειμένου για υπαλλήλους να εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης  για τουλάχιστον 25 ημέρες εργασίας  το μήνα με εξαίρεση τους μήνες πρόσληψης και απόλυσης και να αμείβονται με τον εκάστοτε βασικό μισθό που ισχύει με την εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικογενειακών επιδομάτων και προϋπηρεσίας και

γ) οι ημερομίσθιοι να αμείβονται με το εκάστοτε ισχύον πλήρες βασικό ημερομίσθιο ανεξάρτητα από τις ημέρες εργασίας ανά μήνα.

Ο τρόπος ασφάλισης των δικαιούχων παραμένει ο ίδιος καθώς υπάρχει ειδικό πεδίο στην ΑΠΔ (πεδίο 43) προς συμπλήρωση.

Το ποσοστό 6,67% δεν αλλάζει ανεξάρτητα του κλάδου ασφάλισης (ΙΚΑ-ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ-ΤΕΑΜ, ΙΚΑΒΑΡΕΑ κλπ).

Με την εγκύκλιο 56/27-7-2000 και αρ.πρωτ. Ε40/250 όπου δίνονται αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των παραπάνω αναφέρονται και κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες είναι :

εξαιρέσεις οι οποίες είναι :

1. Οι εργαζόμενοι των οποίων οι αποδοχές καθορίζονται από κλαδικές συμβάσεις εργασίας.

2. Οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι από ίδιο δικαίωμα οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ανεξαρτήτως ποσού συντάξεώς τους.

3. Πρόσωπα που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ από παροχή εξαρτημένης εργασίας ή μη με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων.Πρόσωπα που ασφαλίζονται με κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις παρέχοντας εξαρτημένη ή μη,  εργασία όπως οι φορτοεκφορτωτές, οι ασφαλισμένοι μέσω σωματείων, συνεταιρισμών ή συνεργατικών, οι παρέχοντες την εργασία τους σε μη σταθερό εργοδότη, εφημεριδοπώλες, πωλητές λαϊκών λαχείων, λαϊκών αγορών , ρητινοσυλλέκτες , οι δασεργάτες που δεν αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο και γενικά τα πρόσωπα που η ασφάλιση τους στο ΙΚΑ και οι όροι αμοιβή τους θεσπίζονται από ειδικές διατάξεις.

4. Τα πρόσωπα που απασχολούνται σε οικοδομικές εργασίες και ασφαλίζονται σύμφωνα με ειδικό κανονισμό.

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται επίσης ότι την επιδότηση την δικαιούνται οι εργαζόμενοι για όλες τις μισθολογικές περιόδους συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων αδείας και των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων.

Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε ότι με τα σημερινά δεδομένα ο εργαζόμενος κερδίζει 39,09 ευρώ επιπλέον στο μισθό του. Σίγουρα δεν είναι κάποιο σημαντικό ποσό αλλά είναι μια επιπλέον βοήθεια στις μέρες της κρίσης.

Η εν λόγω διάταξη ψηφίστηκε το 2000 και τόσο καιρό δεν γινόταν χρήση της καθώς το σύνολο των εργαζομένων που αμείβονταν με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ήταν λίγοι, σήμερα όμως θα έχει άμεση εφαρμογή καθώς ο αριθμός όσων αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ολοένα και αυξάνεται.

Επισημαίνουμε κάποιες πληροφορίες που θέλουν την συγκεκριμένη διάταξη να οδεύει προς κατάργηση από 1/1/2016 καθώς έχει γίνει η σχετική εισήγηση από το ΙΚΑ και έχει γίνει δεκτή.  Δεν γνωρίζουμε όμως αν θα έχει ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης ή αν θα έχει αναδρομική ισχύ.

Κοινώς η διάταξη ψηφίστηκε , δεν εφαρμόστηκε και τώρα που ίσως ενδιαφέρει πλήθος εργοδοτών αλλά και εργαζομένων λόγω του ότι οι περισσότεροι αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. καταργείται.