ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές και προκλήσεις με το νέο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΑΓΛΑΪΑΣ ΝΑΚΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ SUMMER ΤΗΣ LARISSA NET

Στην προσπάθεια ψηφιοποίησης  όλων των υπηρεσιών της χώρας αλλά και εκσυγχρονισμού αυτών μπήκαν και οι εργασιακές σχέσεις. Ξεκινώντας από το ΕΡΓΑΝΗ Ι με ηλεκτρονική υποβολή των αναγγελιών πρόσληψης, αποχώρησης και λήξεων συμβάσεων αλλά και την γνωστοποίηση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Με τον νόμο 4808/2021 και το κεφάλαιο Γ’ αυτού (άρθρα 73-79) καθορίζεται η λειτουργία και ο σκοπός του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Με απλά λόγια…
Ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας & ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Πρακτικά θα στέλνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εποπτεία της αγοράς εργασίας ενώ προσφάτως δημοσιεύτηκαν και οι σχετικές αποφάσεις για τον τρόπο εφαρμογής!
Στο πρώτο στάδιο θα ενταχθούν τα σούπερ μάρκετ με άνω των 250 εργαζόμενων καθώς και για το σύνολο των Τραπεζών της χώρας από 1 Ιουλίου.
Έρχεται επομένως να προστεθεί στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για την εναρμόνιση με τα my data την ψηφιοποίηση δηλαδή του συνόλου των παραστατικών και  η προσπάθεια ψηφιοποίησης ως προς τον εργασιακό τομέα.

Σίγουρα ένα δύσκολο εγχείρημα με αρκετά προβλήματα ως προς την εφαρμογή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δύσκολο τόσο ως προς το κόστος αλλά και ως προς την υλοποίησή του. Το πεδίο εφαρμογής του είναι ευρύ και θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που λειτουργεί και σήμερα το σύστημα ωρομέτρησης της εργασίας.
Τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά ως προς την καταπολέμηση των «παρανομιών» που γίνονται εις βάρος των εργαζομένων. Τα πάντα θα είναι γνωστά στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα πριν έρθουν στην επιχείρηση για έλεγχο.

Θα γίνεται προγραμματισμός της εργασίας και πλήρης καταγραφή αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
Θα καταγράφονται όλων των τύπων οι άδειες που λαμβάνει ο εργαζόμενος ενώ σήμερα έχουμε την υποχρέωση να δηλώνεται μόνο η κανονική άδεια και αυτή εκ των υστέρων.
Ο εργαζόμενος μέσω της εφαρμογής myErgani app στο κινητό του θα μπορεί να ενημερώνεται άμεσα τις όποιες αλλαγές προκύπτουν στην εργασιακή του σχέση.
Μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα δηλώνεται η ώρα έναρξης της εργασίας και η ώρα λήξης. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται προσπάθεια καταπολέμησης του φαινομένου της «υποδηλωμένης εργασίας».

Μια νέα και ριζική μεταρρύθμιση η οποία σίγουρα προϋποθέτει χρόνο αλλά και δοκιμαστική περίοδο μέχρι την πλήρη εφαρμογή της.

Το γνωρίζαμε ότι ετοιμάζεται καιρό πριν και να που έφτασε η ώρα να εφαρμοστεί.
Τα πάντα προχωράνε με γοργό ρυθμό και οι εξελίξεις στην τεχνολογία είναι ραγδαίες. Εξελίξεις με τις οποίες πρέπει να συμβαδίσουμε και όλοι εμείς! Θα πρέπει όλοι μας εργοδότες και εργαζόμενοι να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τα νέα δεδομένα και να μπορούμε εύκολα να προσαρμοστούμε σε αυτά. Η νέα εποχή της τεχνολογίας πλέον προϋποθέτει και αλλαγές στην οργάνωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά και στις ικανότητες των εργαζομένων ώστε να μπορούν να εξελίσσονται. Νέα δεδομένα και νέες προκλήσεις για την αγορά εργασίας στη χώρα μας. Αλλαγές οι οποίες ευελπιστούμε να είναι για το καλύτερο όλων εργοδοτών και εργαζομένων.

Αγλαΐα Ηλ. Νάκα
Λογίστρια Φοροτεχνικός Α’ Τάξης

MSc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ειδικευθείς στην «Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία» 

Μέσω του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ξεφυλλίστε το περιοδικό…